Diverse analyses

Omdat u het liever zeker weet

Risicoanalyse

Onverwachte calamiteiten? Uw bedrijfsresultaat plotseling onder druk? Wij brengen uw risico’s in beeld, schetsen de kans op die risico’s en overzien de impact.  Met onze beheersmaatregelen verkleint u de kans op uw meest impactvolle risico’s.

Polisanalyse

Aanpassen? Oversluiten? Beëindigen? Of juist bijsluiten? Wij analyseren uw huidige verzekeringspakket. En geven advies over de optimalisatie ervan. U krijgt leesbare polissen en werkbare clausules. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Analyse beloningsmodel makelaar

Wat kost uw verzekeringsadviseur nou echt? Hoeveel provisie betaalt u eigenlijk? Wij analyseren het beloningsmodel van uw verzekeringsmakelaar. Zo weet u precies wat u betaalt. En hoort u van ons welke alternatieven er zijn.

Inkoopanalyse

Hoe verhouden uw premie, uw eigen risico en uw verzekeringscondities zich tot elkaar? Wij beoordelen of uw premie marktconform is. Betaalt u teveel? Of juist te weinig? U weet exact of uw premie goed is afgestemd op uw eigen risico’s en de condities.

Due Dilligence op verzekeringsgebied

Past het risicobeheer en verzekeringspakket van uw fusiepartner bij uw eisen? Wij brengen in beeld wat in een reguliere due dilligence achterwege blijft. U voorkomt onverwachte kosten en claims met onze conclusies en aanbevelingen.

Ziekteverzuim- en WGA-analyses

Loonsanctie van het UWV? Uw verplichtingen wel nagekomen? Risico’s bij ziekteverzuim? Wij zorgen voor grip op uw dossiers. Met kennis van wetgeving, subsidies en verzekeringen. U beperkt de ziekteperiode. En de instroom in WGA en Ziektewet. Dat scheelt u veel kosten.