Inkomen & sociale zekerheid

Grip op de meest impactvolle risico’s binnen uw bedrijf

Uw personeel is waardevol. Als er iets met uw mensen gebeurt is dat vervelend. Voor hen, maar ook voor uw bedrijf. Personele risico’s zijn vaak de meest impactvolle risico’s…

U kent uw personele risico’s

Onze adviseurs inventariseren de personele risico’s binnen uw organisatie. En maken een heldere analyse. Zo krijgt u inzicht in de personele risico’s met de meeste impact.

U heeft grip op uw verzuimdossiers

Adequaat omgaan met verzuimdossiers vraagt om specialistische kennis van wetgeving, subsidies, uitkeringen en verzekeringen. Wij helpen u met het nakomen van uw verplichtingen, verkleinen de risico’s en de kans op een loonsanctie van het UWV. U beperkt de ziekteperiode én de instroom in WGA en Ziektewet. Dat scheelt u veel kosten.

U profiteert van onze kennis van sociale wetgeving

De sociale wetgeving kent voor ons geen geheimen. We zijn op de hoogte van alle recente ontwikkelingen. U omzeilt de valkuilen en profiteert van voordelige regelingen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

U kiest voor de beste verzekeringsoplossing

We zorgen ervoor dat u als directie of als HR-functionaris een goed afgewogen beslissing kunt nemen. Natuurlijk helpen we u graag de gekozen oplossing te implementeren. Zodat u weer grip heeft op de meest impactvolle risico’s binnen uw bedrijf.

Uw voordelen:

Wij zorgen ervoor dat u:

  • Regie houdt over uw ziekteverzuim en de WGA dossiers
  • Weet of de dekkingen van uw inkomensverzekeringen overeenkomen met het huidige risico
  • Uw schadelast verkleint

Wij toetsen en onderzoeken de mogelijkheid van:

  • Een no-risk polis
  • Een vangnet
  • Scholingssubsidies en regresmogelijkheden
  • Cofinanciering van interventies door verzekeraars