Risicomanagement

Verklein de kans op uw grootste risico’s

Risico’s nemen hoort bij het vak.
Dat weet elke ondernemer en elke bestuurder. Risico’s lopen?
Dat niet. Wij helpen u uw risico’s te beheersen. Zodat u succesvol kunt ondernemen.

U krijgt zicht op de risico’s van uw onderneming

Onze consultants onderzoeken de risico’s die uw bedrijf loopt. Welke onzekere factoren hebben invloed op het bereiken van uw doelstellingen? Wat zijn de oorzaken van die risico’s? Zijn het risico’s voor mensen of materialen? Of schaden ze uw belangen?

U kent de kans dat die risico’s zich voordoen

We maken voor u een top 10 van meest impactvolle risico’s die uw onderneming loopt. Operationele risico’s. Maar ook juridische en verzekeringstechnische.

U beheerst de risico’s

Onze consultants helpen u uw risico’s te vinden, te beoordelen én te beheersen. We geven u praktische richtlijnen voor risicomanagement. We adviseren u bij het maken van beleid voor  het verminderen, overdragen of financieren van de belangrijkste risico’s.

U blijft de risico’s beheren

Risicomanagement gaat niet om een éénmalige ingreep. We helpen u risicomanagement in te bedden in uw besturings- en besluitvormingssystemen. Zodat u voortdurend grip houdt op de risico’s van uw onderneming. U loopt geen risico’s meer. U neemt ze.

Wij werken volgens ISO 31000

Dit is de eerste internationale norm die een raamwerk biedt voor het integraal managen van allerlei typen risico’s. ISO 31000 helpt zicht te krijgen op risicofactoren. En helpt bij het beheersen van die risico’s. Het raamwerk sluit aan bij de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement.

Case(s)