Verzekeringsmanagement

Passend verzekerd tegen onzekere factoren

Verzekeren van risico’s? Dat is nodig. Maar niet altijd. U verzekert alleen wat nodig is. En beheerst de overige risico’s. Zo houdt u grip op uw risico’s en uw verzekeringsportefeuille.

U krijgt een op maat ontwerp van uw verzekeringsdekking

Met goed risicomanagement weet u welke risico’s u afdekt met een verzekering. En welke niet.  Onze risico- en verzekeringsmanagers ontwerpen voor u de verzekeringsdekking die u nodig heeft. En formuleren beheersmaatregelen voor de overige risico’s.

Uw polissen kennen een optimaal eigen risico

Wij berekenen voor u het ideale evenwicht tussen premiebesparing en schades voor eigen rekening. We analyseren hiervoor de schadecijfers en ontwikkelen risicobeleid.

Wij schakelen op niveau met uw assurantiemakelaar of verzekeraar

Zo zijn zij in staat sneller en beter hun werk te doen. Het resultaat? Beter passende verzekeringsoplossingen, scherpere premies en een transparantere relatie met uw assurantieadviseur.

U houdt grip op uw verzekeringsportefeuille

Onze consultants helpen u een gedegen verzekeringsbeleid op te stellen. En te implementeren. Zo houdt u blijvend inzicht in de omvang van uw risico’s en risicofactoren. Het beheer van uw verzekeringsportefeuille is zo goed verankerd binnen uw organisatie. En verstrijkt de contracttermijn van uw verzekering? Dan kijken wij kritisch mee. Ongewijzigd voortzetten, of juist niet…

Of: u laat óns regie voeren

Wilt u onze professionals de regie laten voeren over uw verzekeringsportefeuille? Dat kan. Wij houden uw portefeuille actueel. Zorgen dat uw portefeuille blijft aansluiten bij uw risicoperceptie. En passen uw polissen aan, zodra dat nodig is.

Soms is verzekeren niet de beste optie

In zulke gevallen adviseren wij u bijvoorbeeld bij het oprichten van een onderlinge waarborgmaatschappij. Of laten wij u zien dat het voordeliger is om een captive op te richten.

Passend verzekerd tegen onzekere factoren

Onze dienstverlening is niet gericht op het verkopen van verzekeringen maar op het geven van inzicht in risico’s en het bieden van passende beheersmaatregelen.

Case(s)