Skip to main content
Betrokken Kennispartner
Ontzorgen
Transparant en korte lijnen

Insurance Managers

Bereikbaarheid op werkdagen
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur.

Insurance Managers
powered by Typeform

Schade?

Neem dan contact op onze afdeling schade. Heeft u al een schade gemeld, vermeld dan ook altijd het dossiernummer.

E-mail: schade@insurancemanagers.nl

Telefoon: 088 7373 240
(rechtstreeks bereikbaar op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur)

Medewerkers

Verzekeringsmanagement
Accountmanagement
Schadebehandeling
Downloads

 • De voorwaarden en clausules van de verzekeringen (co-assurantie) kunt u vinden op de site van de VNAB klik hier

  Staat uw document er niet tussen, neemt u dan contact met ons op.

Klachten of opmerkingen

Wanneer u welke reden dan ook niet tevreden bent dan horen we dat graag. U mag van ons verwachten dat we er alles aan doen om u te helpen. We proberen altijd een passende oplossing te bieden.

Wanneer is er sprake van een klacht?

Er is sprake van een klacht indien de indiener (een verzekerde of derde) aangeeft:

 • Het oneens te zijn met de behandeling van zijn (aanvraag voor een) verzekeringscontract en/of schade, echter met dien verstande dat zijn onvrede uitstijgt boven de gebruikelijke verzekeringstechnische discussie;
 • Onvolledig of onjuist geïnformeerd te zijn;
 • Niet correct behandeld te zijn

Er kunnen op verschillende manieren klachten worden ontvangen:

 1. Gericht aan de directie;
 2. Via het Klachteninstituut;
 3. Direct op de afdeling;
 4. Telefonisch op het directiesecretariaat/ bij de directie;
 5. Telefonisch op de afdeling;
Hoe wordt uw klacht afgehandeld?
 1. Klachten gericht aan de directie
  • De klacht wordt ontvangen op het directiesecretariaat
  • Het directiesecretariaat stuurt een ontvangstbevestiging
  • De klacht wordt ingeschreven in een register
  • Het origineel wordt doorgezonden naar de verantwoordelijke persoon en een kopie gaat ter informatie naar de directie
  • De verantwoordelijke persoon behandelt de klacht binnen twee weken (10 werkdagen) en geeft de stand van zaken door aan het secretariaat
  • Op de betreffende afdeling wordt een dossier bijgehouden. (Na afhandeling van de klacht, dient het dossier te worden opgeborgen op het secretariaat)
  • Het secretariaat houdt de follow up in de gaten
  • Het overzicht zal regelmatig aan de directie worden verspreid
 2. Klachten via het Klachteninstituut (Ombudsman Schade en Raad van Toezicht)
  • Afhandeling gelijk aan klachten aan directie.
  • De reactie aan de Ombudsman en/of RvT dient binnen 2 weken verzonden te zijn. De eventuele betrokken volmachtmaatschappij wordt omgaand ingelicht.
  • Brieven aan de Ombudsman / RvT dienen door een directielid ondertekend te zijn.
 3. Klachten ontvangen op de afdeling
  • Door de verantwoordelijke van de betreffende afdeling wordt de klacht afgehandeld en stelt het secretariaat hiervan op de hoogte. Het secretariaat houdt de follow up in de gaten.
 4. Telefonisch op het directiesecretariaat / bij de directie
  • Het secretariaat registreert deze klachten in het register. De klacht wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon die de klacht afhandelt en de stand van zaken doorgeeft aan het secretariaat. Het secretariaat houdt de follow up in de gaten.
 5. Telefonisch op de afdeling
  • Deze klachten worden door middel van een kopie van het klachtenregistratieformulier doorgegeven aan het secretariaat.
Hoe kunt u uw klacht indienen?

Download hier het klachtenformulier:

Klachtenformulier

Dit formulier kunt u scannen en mailen naar:

info@insurancemanagers.nl

Of opsturen naar:

Gotenburgweg 56-A
9723 TM  GRONINGEN

Werken bij de Nyenborgh Group

Op zoek naar werk?

Bekijk onze vacatures op de website van de Nyenborgh Group en solliciteer direct!