Skip to main content
Betrokken Kennispartner
Samen ondernemen
Maatwerkoplossingen

Insurance Managers is een vooraanstaand assurantiemakelaar in zowel de bedrijven,- als de (semi) publieke sector. Wij maken onderdeel uit van de Nyenborgh Group en werken onafhankelijk van verzekeraars en financiële instellingen.

Insurance Managers staat ingeschreven als Register Makelaar in Assurantiën in het RMiA-bedrijvenregister. De kernwaarden van RMiA zijn professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van RMiA (klik hier)

Onze professionals zorgen ervoor dat de continuïteit binnen uw organisatie gewaarborgd blijft. Uw zorgen zijn onze uitdaging. Met onze kennis van de markt en haar ontwikkelingen helpen wij u graag. 

Wij hebben als assurantiemakelaar niet alleen toegang tot de gehele Nederlandse verzekeringsmarkt – waarmee wij u vrijwel altijd een passende verzekeringsoplossing kunnen aanbieden – maar kunnen als onderdeel van de Nyenborgh Group ook internationale verzekeringsoplossingen aanbieden. Natuurlijk werken wij altijd samen met partijen die minimaal aan de Nederlandse solvabiliteitseisen voldoen.   

Vergunningen

  • AFM vergunning: vergunningsnummer 12016453

  • Kamer van Koophandel: 02096136

  • KIFID Klachteninstituut: KIFID aansluitnummer 300.011133

  • Algemene leveringsvoorwaarden Klik hier

  • Dienstenwijzer Klik hier

  • Dienstverleningsdocument Klik hier

  • Geregistreerd als RMiA bij Stichting Assurantie Registratie onder nummer B0207 Klik hier

  • Privacy Statement Klik hier

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

De belangen van onze klanten staan in onze dienstverlening centraal. Het beloningsbeleid dient dat te stimuleren en te ondersteunen Om dit te realiseren is van belang dat ons beloningsbeleid zodanig is ingericht dat het bijdraagt aan het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de juiste medewerkers, zodat we onze klanten goed kunnen bedienen.

Wij zorgen voor een beheerst beloningsbeleid zodat onze medewerkers geen (foutieve) prikkels ervaren die het klantbelang op enigerlei wijze kan schaden. Daarom ontvangen onze medewerkers een vast marktconform salaris wat niet afhankelijk is van het aantal of soort financiële producten die onze medewerker(s) adviseren. Komt het vaste salaris in aanmerking voor een verhoging, dan geldt daarvoor ook dat deze niet afhankelijk is van het aantal of soort geadviseerde producten.

Toekennen van beloningen

Het uitgangspunt van de vaste beloning is een combinatie van relevante werkervaring, werk- en denkniveau, en (organisatorische) verantwoordelijkheden die de betreffende medewerker heeft. De vaste beloning van medewerkers wordt toegekend op basis van een vooraf vastgesteld functieprofiel, opleidingsniveau, competenties en het aantal jaren relevante werkervaring.

Minstens eenmaal per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen de leidinggevende en de medewerker over het functioneren. Hier worden eerder gemaakte afspraken geëvalueerd. Dit gaat zowel over vakinhoudelijke- als persoonlijke doelstellingen / afspraken. Dit functioneringsgesprek vormt het uitgangspunt voor toekenning van een mogelijke salarisverhoging.

Het beloningspakket wordt bij indiensttreding vastgesteld en bestaat uit meerdere elementen. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn een basissalaris (vaste beloning per maand), vakantiegeld (8%), vakantiedagen, en een reiskostenvergoeding (0.19 cent per km). Daarnaast bestaat het beloningspakket uit een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, auto v.d. zaak en een telefoon, afhankelijk van de te bekleden functie.

Wettelijk kader

Wij voldoen met ons beloningsbeleid aan de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten die er op toeziet dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.

Op grond van artikel 1:120 Wet financieel toezicht dient expliciet te worden vermeld hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen of meer ontvangen en welk bedrag de onderneming in totaal heeft uitgekeerd aan variabele beloningen. Beide komen binnen onze onderneming niet voor.